logo
EN
VN

TB lịch thi, địa điểm thi Hanu Test ngày 10.2.2018

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo lịch thi, địa điểm thi Hanu Test ngày 10.2.2018 cụ thể như sau:
1. Lịch thi: Thứ 7 ngày 10/2/2018
Sáng: 7 giờ 15 thí sinh làm thủ tục vào phòng thi.

2. Địa điểm thi: Nhà E, Đại học Hà Nội

3. Danh sách thi: xem tại đây
Lưu ý: Thí sinh xuất trình chứng minh thư khi làm thủ tục vào phòng thi.