Kết quả thi TN hệ VLVH ngành ngôn ngứ Anh, Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc ngày 28 tháng 01 năm 2018
logo
EN
VN

Kết quả thi TN hệ VLVH ngành ngôn ngứ Anh, Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc ngày 28 tháng 01 năm 2018

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi tốt nghiệp hệ VLVH ngành ngôn ngữ Anh, Trung Quốc, Nhật, Hà Quốc, kỳ thi ngày 27 tháng 01 năm 2018.
Kết quả thi, Danh sách cấp bằng: Xem tại đây
Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 17 tháng 04 đến ngày 27 htáng 04 năm 2018 tại bàn số 3 Phòng 118 nhà A.