logo
EN
VN

Kết quả thi TN đại học hệ VLVH, hệ Đào tạo Từ xa, kỳ thi ngày 27 tháng 5 năm 2018

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi tố nghiệp đại học hệ VLVH, hệ Đào tạo Từ xa, kỳ thi ngày 27 tháng 05 năm 2018. Kết quả như sau:
Kết quả thi: Xem tại đây
Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 27 tháng 7 đến hết ngày 6 tháng 8 năm 2018 (Trong giờ hành chính) tại Phòng Quản lý Đào tạo, P118 nhà A, Trường Đại học Hà Nội.
Nguồn: Phòng QLĐT