logo
EN
VN

V/v: Thu học phí kỳ 1 và BHYT năm học 2017 - 2018 đối với hệ đào tạo Đại học Chính quy khóa 2014, 2015, 2016

Phòng tài chính - Kế toán xin thông báo về việc thu học phí kỳ 1 và BHYT năm học 2017 - 2018 đối với hệ đào tạo Đại học Chính quy khóa 2014, 2015, 2016 cụ thể như sau:

Chi tiết xem tại đây