logo
EN
VN

Kết quả thi Hanu Test ngày 25/6/2017

Kết quả thi Hanu Test ngày 25/6/2017
Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả thi Hanu Test ngày 25/6/2017 dành cho sinh viên các khoa chuyên ngành khóa 2016 và học viên các chương trình liên kết của Trường Đại học Hà Nội cụ thể như sau:
1. Kết quả thi
2. Danh sách đủ điều kiện lên học chuyên ngành khối chính quy
3. Danh sách đủ điều kiện học chuyên ngành chương trình liên kết
4. Kết quả thi C1
5. Danh sách cấp chứng chỉ C1
6. Kết quả thi B2.
7. Danh sách cấp chứng chỉ B2.

Ghi chú: Thời gian nhận phúc khảo bài thi từ ngày 26/7/2017 đến hết ngày 04/8/2017 (P.118 Nhà A)