logo
EN
VN

Kết quả thi năng lực tiếng Anh, trình độ B1, B2 (SĐH) và A2, ngày 27/8/2017

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả thi năng lực tiếng Anh, trình độ B1, B2 (Sau đại học) và A2, ngày thi 27/8/2017 cụ thể như sau:
1. Kết quả thi B1 Danh sách cấp chứng chỉ B1
2. Kết quả thi B2 | Danh sách cấp chứng chỉ B2
3. Kết quả thi A2 | Danh sách cấp chứng chỉ A2
Thời gian phúc khảo: từ 14/9/2017 đến 27/9/2017, tại phòng 118 Nhà A, Trường Đại học Hà Nội.
[Nguồn: Phòng Quản lý Đào tạo]