Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Giới thiệu Dự án Marco Polo”
logo
EN
VN

Nghiên cứu khoa học

M ột trong những yếu tố được coi trọng hàng đầu là việc khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng của việc dạy và học.. .

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Giới thiệu Dự án Marco Polo”

Hợp tác quốc tế là một hoạt động quan trọng của Trường Đại học Hà Nội, đóng góp cho sự phát triển bền vững của Nhà trường, mang lại lợi ích cho cả giảng viên và sinh viên. Trường Đại học Hà Nội vinh dự là một trong 2 đối tác của Việt Nam được tham gia vào Dự án Marco Polo - Dự án tăng cường năng lực hợp tác quốc tế của các trường đại học Đông Nam Á do Chương trình Erasmus+ của Cộng đồng chung Châu Âu tài trợ. Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Giới thiệu Dự án Marco Polo” nhằm giới thiệu về dự án Marco Polo và những cơ hội hợp tác quốc tế do dự án mang lại.

Thời gian: Từ 8g00 đến 11g00, thứ Sáu, ngày 08 tháng 12 năm 2017.

Địa điểm: Phòng 102, tầng 1 nhà C, Trường Đại học Hà Nội.

Báo cáo viên:

- Thành viên Ban điều hành Dự án Marco Polo của Trường Đại học Hà Nội;

- Thành viên Ban điều hành Dự án Marco Polo của Học viện Bưu chính Viễn thông.

Chi tiết xin xem Thông báo số 2796/TB-ĐHHN ngày 30/11/2017 tại đây.