Tổng hợp

1 ca bằng bao nhiêu mét vuông m2

Cũng giống như 1 Mẫu Anh bằng bao nhiêu mét vuông m2 thì đơn vị ca cũng có thể sang đơn vị m2, vậy 1 ca bằng bao nhiêu mét vuông m2?

Đối với đơn vị m2, cm2, dm2 … thì đơn vị ca, bạn sẽ ít gặp hơn nhưng không phải là không gặp. Với hướng dẫn cách quy đổi 1 ca bằng bao nhiêu mét vuông m2, bạn sẽ nhanh chóng đổi sang m2 khi gặp đơn vị ca và cũng dễ dàng ước lượng được diện tích, vậy 1 ca bằng bao nhiêu m2?

Bạn đang xem: 1 ca bằng bao nhiêu mét vuông m2

1 ca bằng bao nhiêu m2?

1 ca bằng bao nhiêu mét vuông m2

1 ca = 1m2

1 ca = 0,000001 km2 

1 ca = 0,0001 hecta

Ca là đơn vị viết tắt của từ Centiar. Ca, a hay m2, km2 đều là đơn vị đo diện tích, tuy nhiên đơn vị ca ít sử dụng hơn so với đơn vị đo lường quốc tế m2, km2 … 

Với công thức quy đổi từ ca sang m2, 1 ca = 1m2, bạn sẽ tính được số lượng lớn hơn 1 ca sẽ bằng bao nhiêu m2.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số đại lượng tương đương và cách đổi như:

1 a (are) = 100m2

1 ha (hecta) = 10.000m2

100 ha (hecta) = 100.000m2

Ngoài đổi ra m2, km,2, hecta, bạn có thể đổi ca sang mẫu, sào đều được. Bên cạnh đơn vị đo lường ca thì ha, a cũng là đơn vị đo lường lớn hơn m2. Khi tìm hiểu và biết được Đổi 1 Ha hecta bằng bao nhiêu m2, mét vuông km2 vuông, bạn sẽ biết mối liên hệ giữa ca, a, ha, m2 … để từ đó có thể ước lượng được diện tích theo đơn vị m2 mà bạn hay sử dụng.

Đăng bởi: Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!