Học Tiếng Anh

Chánh Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì?

Chánh văn phòng tiếng Anh gọi là chief of staff
Những nhiệm vụ cơ bản của chánh văn phòng bạn nên biết:

Chánh Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì?

  • Tiếp nhận và thực hiện sự uỷ quyền của người đứng đầu cơ quan, tổ chức
  • Quyết định những vấn đề cơ bản thuộc về chức năng
  • Phân công nhiệm vụ, công việc và kiểm tra, giám sát, quản lí các nhân viên trong văn phòng thuộc quyền mình phụ trách
  • Chịu trách nhiệm báo cáo trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức
  • Phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Chánh văn phòng tiếng Anh là gì?.

Đăng bởi: Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội

Bạn đang xem: Chánh Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì?

Chuyên mục: Học Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!