Học Tiếng Anh

Chuyển Kho Tiếng Anh Là Gì?

Chuyển kho tiếng Anh gọi là transfer warehouse
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Chuyển kho có thể bạn quan tâm:

Chuyển Kho Tiếng Anh Là Gì?

 • Việc bốc dỡ (hàng): Stevedoring
 • Việc gom hàng: Consolidation or Groupage
 • Phí lưu kho: Detention (DET)
 • Phí lưu bãi: Demurrage (DEM) / Storage Charge
 • Phiếu thu: Cash receipt
 • Nhập kho: Goods receipt
 • Xuất kho: Goods Issue
 • Báo cáo tồn kho: Inventory report
 • Nhập hàng lên hệ thống: Post Goods Receipt
 • Lệnh giao hàng: Delivery Order D/O
 • Thẻ kho: Warehouse card
 • Nhà kho: Warehouse
 • Thủ kho: Stockkeeper / storekeeper

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Chuyển kho tiếng Anh là gì?.

Đăng bởi: Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội

Bạn đang xem: Chuyển Kho Tiếng Anh Là Gì?

Chuyên mục: Học Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!