Học Tiếng Anh

Con bọ cạp tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Con bọ cạp tiếng Anh là gì? Muốn biết cách viết tên loài côn trùng này trong tiếng Anh thì theo dõi bài viết này của Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội nhé!

Con bọ cạp tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Ý nghĩa Ví dụ
Scorpion con bọ cạp Being stung by a scorpion is extremely dangerous.

Có hai cách phát âm từ này, theo giọng Anh – Anh (BrE) và Anh – Mỹ (NAmE), cụ thể theo từ điển Oxford như sau:

  • Giọng Anh – Anh (BrE): /ˈskɔːpiən/
  • Giọng Anh – Mỹ (NAmE): /ˈskɔːrpiən/

Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội sẽ cung cấp cho các bạn một vài ví dụ minh họa, cùng với đó là phần dịch nghĩa, để các bạn có thể hiểu rõ cách dùng và vị trí của từ trong câu hơn:

Bạn đang xem: Con bọ cạp tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

  1. The genus contains several dangerously venomous scorpions, the best known of which is the Brazilian yellow scorpion, T. serrulatus. (Các chi chứa nhiều bọ cạp nguy hiểm độc, mà nổi tiếng nhất trong số đó là con bọ cạp vàng Brazil, T. Serrulatus)
  2. If one places a tiny amount of liquor on a scorpion, it will instantly go mad and sting itself to death. (Nếu nhỏ một lượng rượu nhỏ vào con bọ cạp , nó sẽ phát điên lên ngay và tự chích mình cho đến chết)
  3. In the 18th century, Pierre-Louis Moreau de Maupertuis made experiments with scorpion venom and observed that certain dogs and mice were immune to this venom. (Vào thế kỷ 18, Pierre-Louis Moreau deMaupertuis thực hiện thí nghiệm với nọc độc bọ cạp và quan sát thấy rằng một số con chó và chuột đã được miễn nhiễm với nọc độc này

Mong rằng với phần dịch nghĩa và ví dụ trên, các bạn không những tìm được lời giải đáp cho câu hỏi con bọ cạp tiếng Anh là gì, mà còn biết thêm một số thông tin hữu ích thông qua các ví dụ.

Đăng bởi: Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội

Chuyên mục: Học Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!