Học Tiếng Anh

Con gián đức tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Con gián Đức tiếng Anh là gì? Muốn biết loài côn trùng này tiếng Anh viết thế nào thì theo dõi bài viết dưới đây của Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội nhé!

Con gián đức tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Ý nghĩa Ví dụ
German mosquito con gián Đức The kitchens were discovered to be infested with German cockroaches.

Vì đây là danh từ ghép nên sẽ phát âm tách biệt. Theo từ điển Oxford, có hai cách phát âm từ này, theo giọng Anh – Anh (BrE) và Anh – Mỹ (NAmE):

  • Giọng Anh – Anh (BrE): /ˈdʒɜːmən/ /ˈkɒkrəʊtʃ/
  • Giọng Anh – Mỹ (NAmE): /ˈdʒɜːrmən/ /ˈkɑːkrəʊtʃ/

Sau đây là một số ví dụ tham khảo giúp bạn hiểu rõ hơn cách dùng và vị trí của từ trong câu:

Bạn đang xem: Con gián đức tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

  1. The quickest way to tell the difference between the two species is that the Asian cockroach is a strong flyer (almost like a moth) and is attracted to light, unlike the German cockroach. (Cách nhanh nhất để biết sự khác biệt giữa hai loài đó là gián châu Á là một loài bay mạnh mẽ (giống như bướm đêm) và bị thu hút bởi ánh sáng, không giống như con gián Đức)
  2. This species tends to prefer the outdoors, whereas the German cockroach prefers living indoors. (Loài này có xu hướng thích ở ngoài trời, trong khi Đức gián thích sống trong nhà)

Hi vọng bài viết đã giúp bạn giải đáp được thắc mắc con gián Đức tiếng Anh là gì của mình.

Đăng bởi: Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội

Chuyên mục: Học Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!