Học Tiếng Anh

Dầm móng tiếng Anh là gì

Dầm móng tiếng Anh là gì? Đây là từ vựng thuộc chuyên ngành xây dựng. Vì vậy, muốn biết từ này tiếng Anh viết thế nào thì theo dõi bài viết dưới đây của Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội nhé!

Dầm móng tiếng Anh là gì

Ý nghĩa Ví dụ
Foundation beam/Foundation girder dầm móng The foundation beam or monolithically
poured foundation is formed and poured all at on time.

Vì đây là danh từ ghép nên khi phát âm sẽ tách biệt. Cụ thể, Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội sẽ cung cấp cho các bạn cách đọc theo từ điển Oxford, theo cả hai loại giọng là Anh – Anh (BrE) hay Anh – Mỹ (NAmE):

  • Foundation: /faʊnˈdeɪʃn/
  • Beam: /biːm/
  • Girder: /ˈɡɜːdə(r)/ (BrE) hay /ˈɡɜːrdər/ (NAmE)

Dưới đây là một vài ví dụ giúp các bạn hiểu rõ hơn cách dùng và vị trí của từ trong câu:

Bạn đang xem: Dầm móng tiếng Anh là gì

  1. The foundation beam is poured on top of concrete support posts that may extend 20 to 40 feet underground. (Dầm móng được đổ lên trên các trụ đỡ bằng bê tông, có thể kéo dài từ 20 đến 40 feet dưới lòng đất)
  2. The support pilings are mechanically connected to the foundation beam by the rebar cages. (Các khung đỡ được kết nối cơ học với dầm móng bằng các lồng thép cây)

Mong rằng bài viết đã cung cấp cho các bạn đầy đủ thông tin để trả lời câu hỏi dầm móng tiếng Anh là gì.

Đăng bởi: Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội

Chuyên mục: Học Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!