Học Tiếng Anh

Đơn khiếu nại tiếng Anh là gì

Đơn khiếu nại tiếng Anh là legal complaint/complaint/petition.
Đơn khiếu nại, tố cáo là văn bản mà người khiếu nại, tố cáo trình bày với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
Đơn tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ và phần nội dung phải có chữ ký của người tố cáo. Tuy nhiên, người viết đơn tố cáo có quyền yêu cầu được giữ bí mật họ, tên, địa chỉ và bút tích của mình, yêu cầu được bảo vệ khi bị đe dọa, trù dập, trả thù.
Đơn tố cáo nặc danh sẽ không được xem xét và giải quyết.
Một số từ vựng liên quan đến đơn khiếu nại trong tiếng Anh:

Đơn khiếu nại tiếng Anh là gì

 • Thủ tục hành chính (tiếng Anh là administrative formalities)
 • Tư vấn pháp luật (tiếng Anh là legal advice)
 • Chuyên viên pháp lý (tiếng Anh là legal specialist)
 • Công ty luật (tiếng Anh là legal firm)
 • Truy cứu trách nhiệm (tiếng Anh là bring into account)
 • Phạt hành chính (tiếng Anh là administrative sanction/punishment)
 • Phạt tiền (tiếng Anh là fine)
 • Tiền bảo lãnh (tiếng Anh là bail)
 • Giải quyết tranh chấp (tiếng Anh là dispute settlement hay dispute resolution)
 • Văn bản pháp luật (tiếng Anh là legislation)
 • Dân sự (tiếng Anh là civil)
 • Đơn khởi kiện (tiếng Anh là lawsuit petition)
 • Khởi kiện (tiếng Anh là file a lawsuit (against somebody))
 • Hòa giải (tiếng Anh là mediate)

Đăng bởi: Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội

Chuyên mục: Học Tiếng Anh

Bạn đang xem: Đơn khiếu nại tiếng Anh là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!