Học Tiếng Anh

Giải quyết khiếu nại – tiếng Anh là gì

Giải quyết khiếu nại tiếng Anh là claims adjusting/resolve complaint.
Giải quyết khiếu nại là việc xem xét, xác minh, kết luận và ra quyết định theo trình tự do luật định các khiếu nại đối với quyết định, hành vi của cơ quan hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước.
Một số từ vựng liên quan đến giải quyết khiếu nại trong tiếng Anh:

Giải quyết khiếu nại – tiếng Anh là gì

 • Đơn khiếu nại (tiếng Anh là legal complaint/complaint/petition)
 • Hệ thống pháp luật (tiếng Anh là legal system)
 • Bộ Tư pháp (tiếng Anh là Ministry of Justice)
 • Tư pháp (tiếng Anh là judiciary)
 • Hành pháp (tiếng Anh là executive)
 • Bồi thường (tiếng Anh là compensation)
 • Phạt tiền (tiếng Anh là fine)
 • Phạt hành chính (tiếng Anh là administrative sanction/punishment)
 • Truy cứu trách nhiệm (tiếng Anh là bring into account)
 • Giải quyết tranh chấp (tiếng Anh là dispute settlement hay dispute resolution)
 • Đơn khởi kiện (tiếng Anh là lawsuit petition)
 • Hòa giải (tiếng Anh là mediate)

Đăng bởi: Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội

Chuyên mục: Học Tiếng Anh

Bạn đang xem: Giải quyết khiếu nại – tiếng Anh là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!