Học Tiếng Anh

Gửi Đồ Đạc Tiếng Anh Là Gì?

Gửi đồ đạc tiếng Anh gọi là send furniture
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Gửi đồ đạc có thể bạn quan tâm:

Gửi Đồ Đạc Tiếng Anh Là Gì?

 • Frontier: biên giới
 • On-spot export/import: xuất nhập khẩu tại chỗ
 • Border gate: cửa khẩu
 • Non-tariff zones: khu phi thuế quan
 • Duty-free shop: cửa hàng miễn thuế
 • Auction: Đấu giá
 • Bonded warehouse: Kho ngoại quan
 • International Chamber of Commercial ICC: Phòng thương mại quốc tế
 • Exporting country: nước xuất khẩu
 • Importing country: nước nhập khẩu
 • Export-import turnover: kim ngạch xuất nhập khẩu
 • Quality assurance and testing center 1-2-3 (Quatest ): trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1-2-3
 • Documentation staff (Docs): nhân viên chứng từ

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Gửi đồ đạc tiếng Anh là gì?.

Đăng bởi: Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội

Bạn đang xem: Gửi Đồ Đạc Tiếng Anh Là Gì?

Chuyên mục: Học Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!