Học Tiếng Anh

Hàng Dễ Vỡ Xin Nhẹ Tay Tiếng Anh Là Gì?

Hàng dễ vỡ xin nhẹ tay tiếng Anh gọi là Fragile goods please light your hands
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Hàng Dễ Vỡ có thể bạn quan tâm:

Hàng Dễ Vỡ Xin Nhẹ Tay Tiếng Anh Là Gì?

 • Consignor: người gửi hàng (= Shipper)
 • Consigned to order of = consignee: người nhận hàng
 • Charge: tính phí
 • Distribution: sự phân phối hàng hóa
 • Shipped in apparent good order: hàng đã bốc lên tàu nhìn bề ngoài ở trong điều kiện tốt
 • Client – customer: khách hàng
 • Dangerous goods: Hàng hóa nguy hiểm
 • Place of receipt: địa điểm nhận hàng để chở
 • Merchandise: hàng hóa mua bán
 • Purchase order: đơn đặt hàng
 • Retailer: người bán lẻ, nhà bán lẻ
 • Partial shipment: giao hàng từng phần
 • To order: giao hàng theo lệnh…

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Hàng dễ vỡ xin nhẹ tay tiếng Anh là gì?.

Đăng bởi: Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội

Bạn đang xem: Hàng Dễ Vỡ Xin Nhẹ Tay Tiếng Anh Là Gì?

Chuyên mục: Học Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!