Học Tiếng Anh

Hệ thống pháp luật tiếng Anh là gì

Hệ thống pháp luật tiếng Anh là legal system.
Hệ thống pháp luật là tập hợp tất cả các quy phạm và văn bản pháp luật, tạo thành một cấu trúc tổng thể, được phân chia thành các bộ phận có sự thống nhất theo những tiêu chí nhất định như nội dung, bản chất, mục đích,…
Một số từ vựng liên quan đến hệ thống pháp luật trong tiếng Anh:

Hệ thống pháp luật tiếng Anh là gì

 • Bộ luật (tiếng Anh là Code (of Law))
 • Hiến pháp (tiếng Anh là Constitution)
 • Luật Hiến pháp (tiếng Anh là Constitutional Law)
 • Luật Dân sự (tiếng Anh là Civil Law)
 • Luật Hình sự (tiếng Anh là Criminal Law)
 • Luật Thương mại (tiếng Anh là Commercial Law hay Law on Commerce)
 • Luật Đất đai (tiếng Anh là Law on Land)
 • Luật Sở hữu trí tuệ (tiếng Anh là Intellectual Property Law)
 • Văn bản pháp luật (tiếng Anh là legislation)
 • Văn bản pháp quy (tiếng Anh là legal documents)
 • Nghị định (tiếng Anh là decree)
 • Nghị quyết (tiếng Anh là Resolution)
 • Thông tư (tiếng Anh là circular)
 • Ban hành luật (tiếng Anh là to pass/enact a law)
 • Dự thảo luật (tiếng Anh là bill hay proposition)

Đăng bởi: Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội

Chuyên mục: Học Tiếng Anh

Bạn đang xem: Hệ thống pháp luật tiếng Anh là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!