Học Tiếng Anh

Lần ban hành tiếng Anh là gì

Lần ban hành tiếng Anh là time of issue.
Đầy đủ hơn có thể nói rằng lần ban hành/sửa đổi, tiếng Anh là Time of issue/revision.
Một số từ vựng liên quan đến lần ban hành trong tiếng Anh:

Lần ban hành tiếng Anh là gì

 • Nghị định (tiếng Anh là decree)
 • Nghị quyết (tiếng Anh là Resolution)
 • Thông tư (tiếng Anh là circular)
 • Chỉ thị (tiếng Anh là directive)
 • Quyết định (tiếng Anh là decision)
 • Công văn (tiếng Anh là official dispatch)
 • Công ước (tiếng Anh là convention hay covenant)
 • Dự luật (tiếng Anh là bill hay proposition)
 • Bộ luật (tiếng Anh là Code (of Law))
 • Nghị định thư (tiếng Anh là protocol)
 • Lệnh (tiếng Anh là order)
 • Pháp lệnh (tiếng Anh là ordinance)
 • Đạo luật, sắc lệnh, định ước (tiếng Anh là act)
 • Điều khoản và điều kiện (tiếng Anh là terms and conditions)
 • Điểm (tiếng Anh là item hay point)
 • Khoản (tiếng Anh là paragraph)
 • Quy định (tiếng Anh là regulation)
 • Phê duyệt (tiếng Anh là approve)

Đăng bởi: Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội

Chuyên mục: Học Tiếng Anh

Bạn đang xem: Lần ban hành tiếng Anh là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!