Học Tiếng Anh

Luật Sở hữu trí tuệ tiếng Anh là gì

Luật sở hữu trí tuệ tiếng Anh là Intellectual Property Law.
Đây là luật quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.
Một số từ vựng liên quan đến luật sở hữu trí tuệ trong tiếng Anh:

Luật Sở hữu trí tuệ tiếng Anh là gì

  • Căn cứ pháp lý (tiếng Anh là legal grounds)
  • Tư vấn pháp luật (tiếng Anh là legal advice)
  • Công ty luật (tiếng Anh là legal firm)
  • Luật sư (tiếng Anh là lawyer)
  • Đơn khởi kiện (tiếng Anh là lawsuit petition)
  • Văn bản pháp luật (tiếng Anh là legislation)
  • Kiện (tiếng Anh là sue)
  • Phạt hành chính (tiếng Anh là administrative sanction/punishment)
  • Hòa giải (tiếng Anh là mediate)
  • Khởi kiện (tiếng Anh là file a lawsuit (against somebody))

Đăng bởi: Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội

Chuyên mục: Học Tiếng Anh

Bạn đang xem: Luật Sở hữu trí tuệ tiếng Anh là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!