Học Tiếng Anh

Luật Thương mại tiếng Anh là gì

Luật thương mại tiếng Anh là Commercial Law hay Law on Commerce.
Luật thương mại là tổng thể các quy phạm do Nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tôt chức và hoạt động thương mại giữ các thương nhân và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Một số từ vựng liên quan đến luật thương mại trong tiếng Anh:

Luật Thương mại tiếng Anh là gì

  • Cổ đông sáng lập (tiếng Anh là founder hay founding shareholder)
  • Vốn điều lệ (tiếng Anh là charter capital)
  • Luật sư (tiếng Anh là lawyer)
  • Vi phạm hợp đồng (tiếng Anh là breach of contract)
  • Khởi kiện (tiếng Anh là file a lawsuit (against somebody)
  • Phạt hành chính (tiếng Anh là administrative sanction/punishment)
  • Kiện (tiếng Anh là sue)
  • Hòa giải (tiếng Anh là mediate)

Đăng bởi: Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội

Chuyên mục: Học Tiếng Anh

Bạn đang xem: Luật Thương mại tiếng Anh là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!