Học Tiếng Anh

Phân biệt drag, pull và haul trong tiếng Anh

Một số yếu tố như vật chủ hoặc các tác nhân khác sẽ ảnh hưởng đến cách bạn diễn đạt từ kéo trong tiếng Anh. Bài học hôm nay sẽ giúp bạn phân biệt được sự khác nhau và cách sử dụng drag, pullhaul.
Xem thêm:

Bạn đang xem: Phân biệt drag, pull và haul trong tiếng Anh

Phân biệt drag, pull và haul trong tiếng Anh


Drag – /ˈdræɡ/

drag dùng để diễn tả hành động kéo lê một thứ gì đó trên mặt đất hoặc diễn đạt hành động lôi kéo ai đó
Ví dụ:

  • She giggled as he used it to drag her back into his arms.- (Cô cười khúc khích khi anh dùng nó để kéo cô lại vòng tay anh)
drag còn là từ dùng để chỉ sự kéo dài của một cái gì đó như thời gian, ngày tháng,..
Ví dụ:
  • Things may drag on perhaps till July, but then a catastrophe must come.- (Mọi thứ có thể kéo dài đến tháng 7 nhưng rồi một thảm họa phải đến)

Pull – /ˈpʊl/

pull là từ dùng để diễn đạt sự lôi, kéo vật gì đó một cách chung chung về phía người nói. Về ý nghĩa pull có nhiều ý nghĩa hơn so với haul
Ví dụ:

  • Pull the trigger.- (Kéo còi súng)
  • He paused to pull up photographs on the screen. (Anh ấy dừng lại để kéo ảnh lên màn hình)

Haul –  /ˈhɔl/

haul mô tả một hành động lôi, kéo một cái gì đó một cách khó khăn. Phải dùng nhiều sức để thực hiện hành động này. Từ này còn có nghĩa là chuyên chở hàng hóa bằng xe
Ví dụ:

  • Their small car didn’t have room to haul the container across the prairie.- (Chiếc xe nhỏ của họ không có chỗ để kéo conteiner đi khắp thảo nguyên)
  • Everyone was pretty damn busy wrapping him up to haul him out of there, just trying to keep him alive.- (Mọi người rất bận rộn việc quấn lấy anh ta để kéo anh ta ra khỏi đó, sự cố gắng này để anh ấy còn sống)

Nếu bạn muốn đóng góp cho tác giả, hãy để lại ý kiến ở phần Bình luận nhé. Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Đăng bởi: Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội

Chuyên mục: Học Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!