Học Tiếng Anh

Phân biệt Take và Get

Hai động từ Take và Get có ý nghĩa gần giống nhau trong tiếng Anh, đều nói về việc hành động ‘lấy’. Nó rất nhiều thành ngữ đi kèm, quy tắc cũng rất nhiều nên cũng khó phân biệt. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng phân biệt chúng và thực hành ở phần bài tập cuối bài nhé.
GET

Bạn đang xem: Phân biệt Take và Get

Phân biệt Take và Get

1. Take

Take có thể hiểu là lấy được, cầm, chuyển (carry, move) cái đó từ vị trí này đến vị trí khác.
Take được sử dụng khi hành động được thực hiện bởi chủ thể/ chủ ngữ.
Ví dụ:
– Tom takes an English book. (Tom tự lấy quyển sách đó, không phải do ai đưa)
Tom lấy một quyển sách tiếng Anh.
Do đó, take thể hiện hành động chủ động.
Ví dụ:
– I take a shower. (Tôi đi tắm).

2. Get

Get có thể hiểu là nhận được (receive, obtain).
Get được sử dụng khi không có hành động gì từ chủ thể/ chủ ngữ.
Ví dụ:
– Tom gets an English book.
Tom nhận một quyển sách tiếng Anh. (Nghĩa là, người khác đưa cho Tom quyển sách, Tom không thực hiện hành động đó.)
– She got a new job. (Cô ấy đã có một công việc mới).

 • Do đó, get thể hiện hành động bị động.

Ví dụ:
– I get you. (Mình hiểu ý bạn rồi).

Bài tập: Điền dạng đúng của take/get vào những ô trống.

 1. A boy_______us to our room.
 2. This room_______very little sunshine.
 3. I forgot to_______my bag with me when I got off the bus.
 4. What did you_______for your birthday?
 5. Did you manage to_______tickets for the concert?
 6. All she_______was her passport and driving licence.

Đáp án:

 1. took
 2. gets
 3. take
 4. get
 5. get
 6. had taken

Take và get mặc dù khó phân biệt nhưng giờ bạn đọc xong bài viết này thì bạn có thể dễ phân biệt hơn được rồi phải không?. Hãy share nếu thấy bài viết này hữu ích và theo dõi để cập nhật những bài viết mới nhất nhé.
Chúc các bạn thành công

Đăng bởi: Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội

Chuyên mục: Học Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!