Học Tiếng Anh

Phiếu thuận tiếng Anh là gì

Phiếu thuận tiếng Anh là yes vote.
Trong các cuộc biểu quyết, thường cần 3 phương án để lựa chọn: phiếu thuận (phiếu đồng ý), phiếu chống (phiếu phản đối) và phiếu trắng.
Người bỏ phiếu thuận tức là đồng tình với quan điểm của người mở biểu quyết. Người bỏ phiếu chống tức là phản đối, không đồng ý với các đề xuất được đưa ra. Phiếu trắng là phiếu không đánh dấu vào mục đồng ý hay không đồng ý.
Một số từ vựng liên quan đến phiếu thuận trong tiếng Anh:

Phiếu thuận tiếng Anh là gì

  • Cáo trạng (tiếng Anh là indictment)
  • Bị cáo (tiếng Anh là defendant)
  • Bồi thẩm đoàn (tiếng Anh là jury)
  • Quan tòa (tiếng Anh là judge)
  • Công tố viên (tiếng Anh là prosecutor)
  • Luật sư (tiếng Anh là lawyer)
  • Căn cứ pháp lý (tiếng Anh là legal grounds)
  • Chỉ thị (tiếng Anh là directive)
  • Quyết định (tiếng Anh là decision)
  • Điều khoản (tiếng Anh là term)

Đăng bởi: Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội

Chuyên mục: Học Tiếng Anh

Bạn đang xem: Phiếu thuận tiếng Anh là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!