Học Tiếng Anh

Phiếu Xuất Kho Tiếng Anh Là Gì?

Phiếu xuất kho tiếng Anh gọi là delivery bill
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Phiếu xuất kho có thể bạn quan tâm:

Phiếu Xuất Kho Tiếng Anh Là Gì?

 • Multimodal/Combined transport operation = MTO/CTO: Người kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức
 • NVOCC: Non vessel operating common carrier: nhà cung cấp dịch vụ vận tải không tàu
 • Named cargo container: công-te-nơ chuyên dụng
 • National single window (NSW): hệ thống một cửa quốc gia
 • Nature of goods: Biên bản tình trạng hàng hóa
 • Negotiable: chuyển nhượng được
 • Negotiate/negotiation: đàm phán
 • Negotiating bank/negotiation: ngân hàng thương lượng/thương lượng thanh toán (chiết khấu)
 • Net weight: khối lượng tịnh
 • Nominated Bank :Ngân hàng được chỉ định
 • Nominated: hàng chỉ định
 • Non Vessel Operating Common Carrier (NVOCC) : Người vận tải công cộng không tàu

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Phiếu xuất kho tiếng Anh là gì?.

Đăng bởi: Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội

Bạn đang xem: Phiếu Xuất Kho Tiếng Anh Là Gì?

Chuyên mục: Học Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!