Học Tiếng Anh

Quản Lý Kho Tiếng Anh Là Gì?

Quản lý kho tiếng Anh gọi là inventory management
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Quản lý kho có thể bạn quan tâm:

Quản Lý Kho Tiếng Anh Là Gì?

 • DET (detention) /dɪˈtenʃn/ (n): phí lưu kho
 • DEM (demurrage) /dɪˈmɝː.ɪdʒ/ (n): phí lưu bãi
 • Waybill /’weɪb ɪl/ (n): vận đơn
 • Material /məˈtɪriəl/ (n): nguyên vật liệu
 • Goods /ɡʊdz/ (n): hàng hóa
 • Post goods receipt /poʊst//ɡʊdz/ /rɪˈsiːt/ (v): nhập hàng lên hệ thống
 • Cost /kɔːst/ (n): chi phí
 • Maintenance cost /ˈmeɪntənəns/ /kɔːst/ (n): chi phí bảo dưỡng
 • Warranty cost /ˈwɔːrənti/ /kɔːst/ (n): chi phí bảo hành
 • Cargo /ˈkɑːrɡoʊ/ (n): hàng hóa ( trên tàu)
 • Order /ˈɔːrdər/ (n): đơn hàng
 • Contract /ˈkɑːntrækt/ (n): hợp đồng
 • Equipment /ɪˈkwɪpmənt/ (n): thiết bị
 • Warehouse card /ˈwerhaʊs/ /kɑːrd/ (n): thẻ kho

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Quản lý kho tiếng Anh là gì?.

Đăng bởi: Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội

Bạn đang xem: Quản Lý Kho Tiếng Anh Là Gì?

Chuyên mục: Học Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!