Học Tiếng Anh

Sắp Xếp Đồ Đạc Tiếng Anh Là Gì?

Sắp xếp đồ đạc tiếng Anh gọi là arrange furnitures
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Sắp xếp đồ đạc có thể bạn quan tâm:

Sắp Xếp Đồ Đạc Tiếng Anh Là Gì?

 • Electric fire /ɪˌlek.trɪk ˈhiː.t̬ɚ/: lò sưởi điện
 • Games console /ˈɡeɪm ˌkɑːn.soʊl/: máy chơi điện tử
 • Gas fire /ˌɡæs ˈfaɪr/: lò sưởi ga
 • Hoover hoặc vacuum cleaner: máy hút bụi
 • Alarm clock /əˈlɑːrm ˌklɑːk/: đồng hồ báo thức
 • Bathroom scales /ˈbæθ.ruːm skeɪl/: cân sức khỏe
 • Blu-ray player: đầu đọc đĩa Blu-ray
 • CD player: máy chạy CD
 • DVD player: máy chạy DVD
 • Dishwasher /ˈdɪʃˌwɒʃ.ər/: Máy rửa bát
 • Iron /aɪrn/: bàn là
 • Lamp /læmp/: đèn bàn
 • Radiator /ˈreɪ.di.eɪ.tər/: lò sưởi

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Sắp xếp đồ đạc tiếng Anh là gì?.

Đăng bởi: Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội

Bạn đang xem: Sắp Xếp Đồ Đạc Tiếng Anh Là Gì?

Chuyên mục: Học Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!