Học Tiếng Anh

Sở hữu trí tuệ tiếng Anh là gì?

Sở hữu trí tuệ tiếng Anh là intellectual property.
Bên dưới là những từ vựng liên quan đến từ Sở hữu trí tuệ tiếng Anh có thể bạn quan tâm:

Sở hữu trí tuệ tiếng Anh là gì?

  • Quyền sở hữu trí tuệ (tiếng Anh là Intellectual property rights)
  • Quyền tác giả (tiếng Anh là copyright)
  • Quyền nhân thân (tiếng Anh là Moral rights)
  • Quyền tài sản (tiếng Anh là Economic rights)
  • Quyền liên quan đến quyền tác giả (tiếng Anh là Copyright-related rights)
  • Quyền sở hữu công nghiệp (tiếng Anh là Industrial property rights)
  • Quyền đối với giống cây trồng (tiếng Anh là Rights to plant varieties)
  • Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ (tiếng Anh là Intellectual property right holder)

Hi vọng bài viết trên đã giúp các bạn giải đáp câu hỏi Sở hữu trí tuệ tiếng Anh là gì ở đầu bài.

Đăng bởi: Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội

Bạn đang xem: Sở hữu trí tuệ tiếng Anh là gì?

Chuyên mục: Học Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!