Học Tiếng Anh

Tải trọng tập trung tiếng Anh là gì

Tải trọng tập trung tiếng Anh là centre point load.
Tải trọng tập trung là tải trọng tác dụng lên một diện tích nhỏ.
Trong xây dựng, khi xét thấy không phải làm dầm, riêng bản có thể chịu được tải trọng tập trung đó thì mới tính toán để bản chịu tải trọng tập trung.
Một số từ vựng liên quan đến từ tải trọng tập trung trong tiếng Anh:

Tải trọng tập trung tiếng Anh là gì

 • Tải trọng (tiếng Anh là load)
 • Hoạt tải (tiếng Anh là live load)
 • Tải trọng cho phép (tiếng Anh là allowable load)
 • Tải trọng đối đầu (tiếng Anh là alternate load)
 • Tải trọng đối xứng (tiếng Anh là balanced load)
 • Tải trọng cân bằng (tiếng Anh là balancing load)
 • Tải trọng cơ bản (tiếng Anh là basic load)
 • Tải trọng hãm (tiếng Anh là brake load)
 • Tải trọng phá hủy (tiếng Anh là breaking load)
 • Tải trọng ở nút (tiếng Anh là apex load)
 • Tải trọng tuần hoàn (tiếng Anh là circulating load)
 • Tải trọng thay đổi (tiếng Anh là changing load)
 • Tải trọng chính tâm (tiếng Anh là centric load)
 • Tải trọng giả (tiếng Anh là dummy load)
 • Tải trọng lệch tâm (tiếng Anh là eccentric load)
 • Tải trọng phụ thêm (tiếng Anh là additional load)

Đăng bởi: Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội

Chuyên mục: Học Tiếng Anh

Bạn đang xem: Tải trọng tập trung tiếng Anh là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!