Học Tiếng Anh

Thang Máy Vận Chuyển Hàng Hóa Tiếng Anh Là Gì?

Thang máy vận chuyển hàng hóa tiếng Anh gọi là cargo elevator
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Thang máy vận chuyển hàng hóa có thể bạn quan tâm:

Thang Máy Vận Chuyển Hàng Hóa Tiếng Anh Là Gì?

 • Temporary export/re-import: tạm xuất-tái nhập
 • Processing zone: khu chế xuất
 • Export/import license: giấy phép xuất/nhập khẩu
 • Customs declaration: khai báo hải quan
 • Customs clearance: thông quan
 • Customs declaration form: Tờ khai hải quan
 • Tax(tariff/duty): thuế
 • GST: goods and service tax: thuế giá trị gia tăng (bên nước ngoài)
 • VAT: value added tax: thuế giá trị gia tăng
 • Special consumption tax: thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Customs : hải quan
 • General Department: tổng cục
 • Department: cục
 • Sub-department: chi cục

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Thang máy vận chuyển hàng hóa tiếng Anh là gì?.

Đăng bởi: Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội

Bạn đang xem: Thang Máy Vận Chuyển Hàng Hóa Tiếng Anh Là Gì?

Chuyên mục: Học Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!