Học Tiếng Anh

Thỏa thuận tiếng Anh là gì

Thỏa thuận tiếng Anh là to agree/to come to terms.
Thỏa thuận là hai hay nhiều bên đồng ý về những vấn đề có quan hệ đến các bên sau khi đã bàn bạc, trao đổi.
Một số từ vựng liên quan đến thỏa thuận trong tiếng Anh:

Thỏa thuận tiếng Anh là gì

 • Hòa giải (tiếng Anh là mediate)
 • Giải quyết tranh chấp (tiếng Anh là dispute settlement hay dispute resolution)
 • Giải quyết khiếu nại (tiếng Anh là claims adjusting/resolve complaint)
 • Bồi thường (tiếng Anh là compensation)
 • Phạt tiền (tiếng Anh là fine)
 • Phạt hành chính (tiếng Anh là administrative sanction/punishment)
 • Tài sản (tiếng Anh là property)
 • Khởi kiện (tiếng Anh là file a lawsuit (against somebody))
 • Kiện (tiếng Anh là sue)
 • Đơn khởi kiện (tiếng Anh là lawsuit petition)
 • Đơn khiếu nại (tiếng Anh là legal complaint/complaint/petition)
 • Ủy quyền (tiếng Anh là authorize hay depute)
 • Giấy ủy quyền (tiếng Anh là power of attorney)

Đăng bởi: Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội

Chuyên mục: Học Tiếng Anh

Bạn đang xem: Thỏa thuận tiếng Anh là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!