Học Tiếng Anh

Xe Container Tiếng Anh Là Gì?

Xe container tiếng Anh gọi là Container Truck
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Xe container có thể bạn quan tâm:

Xe Container Tiếng Anh Là Gì?

 • Rate: tỉ lệ/mức giá
 • Receipt for shipment BL: vận đơn nhận hàng để chở
 • Receiver: người nhận (điện)
 • Refered container (RF) – thermal container: container bảo ôn đóng hàng lạnh
 • Reference no: số tham chiếu
 • Regional Value content – RVC: hàm lượng giá trị khu vực (theo tiêu chỉ tỉ lệ %)
 • Reimbursing bank: ngân hàng bồi hoàn
 • Release order: đặt hàng (ai)
 • Remarks: chú ý/ghi chú đặc biệt
 • Remittance: chuyển tiền
 • Remitting bank: ngân hàng chuyển tiền/ngân hàng nhờ thu
 • Report on receipt of cargo (ROROC): biên bản kết toán nhận hàng với tà

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Xe container tiếng Anh là gì?.

Đăng bởi: Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội

Bạn đang xem: Xe Container Tiếng Anh Là Gì?

Chuyên mục: Học Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!