Học Tiếng Anh

Xe Trộn Xi Măng Tiếng Anh Là Gì?

Xe trộn xi măng tiếng Anh gọi là cement mixer truck
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Xe trộn xi măng có thể bạn quan tâm:

Xe Trộn Xi Măng Tiếng Anh Là Gì?

 • Charter party: vận đơn thuê tàu chuyến
 • Charterer: người thuê tàu
 • Cheque: séc
 • Claiming bank: ngân hàng đòi tiền
 • Claims: Khiếu nại
 • Clean collection: nhờ thu phiếu trơn
 • Clean on board: đã bốc hàng lên tàu hoàn hảo
 • Closing time = Cut-off time
 • Co-operate: hợp tác
 • Collecting bank: ngân hàng thu hộ
 • Collection: Nhờ thu
 • Combo: bộ sản phẩm
 • Come into effect/come into force: có hiệu lực
 • Commercial documents: chứng từ thương mại
 • Commercial invoice: hóa đơn thương mại
 • Commission Agreement: thỏa thuận hoa hồng

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Xe trộn xi măng tiếng Anh là gì?.

Đăng bởi: Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội

Bạn đang xem: Xe Trộn Xi Măng Tiếng Anh Là Gì?

Chuyên mục: Học Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!