Học Tiếng Anh

Xưởng In Tiếng Anh Là Gì?

Xưởng in tiếng Anh gọi là printshop
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Xưởng in có thể bạn quan tâm:

Xưởng In Tiếng Anh Là Gì?

 • Diminution of production (n): Sự giảm bớt sản xuất
 • Increase in production (n): Sự gia tăng sản xuất
 • Mass production (n): Sự sản xuất đại trà
 • Semi – sensitive product (n): Sản phẩm ít cạnh tranh, hàng ít cạnh tranh, hàng phần nào có tính nhạy ứng
 • Annual production (n): Sản lượng hàng năm
 • Daily production (n): Sản lượng hàng ngày
 • Cost of production (n): Chi phí sản xuất
 • End product (n): Sản phẩm cuối
 • Part – processed product (n): Bán thành phẩm
 • Competitive product (n): Mặt hàng cạnh tranh
 • Non – sensitive product (n): Sản phẩm không cạnh tranh; hàng không cạnh tranh; sản phẩm không có tính nhạy ứng (trên thị trường)

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Xưởng in tiếng Anh là gì?.

Đăng bởi: Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội

Bạn đang xem: Xưởng In Tiếng Anh Là Gì?

Chuyên mục: Học Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!